9/19/2009

Cargo Handling Equipment & Maintenance

Peralatan Bongkar-Muat :

Peralatan bongkar-muat muatan yang biasa digunakan meliputi antara lain :


Slings :
terbuat dari tali serabut 24 mm-36 mm yang dipotong dan ujungnya diikatkan pada sebuah sambungan pendek

Snotters :
bentuknya hampir mirip tali atau kawat yang panjangnya 4 – 8 meter. Memiliki simpul untuk sambungan pada tiap-tiap ujungnya. Barang atau muatan yang akan diangkat, diletakkan di bagian tengahnya, lalu salah satu ujung tali di masukkan ke dalam simpul pada ujung yang satu dan di kaitkan pada alat derek.
Nets :
atau jaring digunakan untuk mengangkut barang-barang atau paket-paket kecil, seperti tas, dan sebagainya.

Kecelakaan angkutan laut


Didalam dunia kelautan angkutan laut atau kapal sangat berperan penting, selain itu banyak pihak-pihak lain yang berkaitan satu sama yang lain yaitu antara lain,mengenai kelas yang menyatakan kapal ini telah memenuhi persyaratan untuk laik laut, baik untuk pelengkapan kapal tersebut maupun alat-alat keselamatannya sesuai dengan fungsinya apakah itu kapal penumpang, kapal cargo, ataupun kapal tanker.