9/17/2009

RUANG RUGI ( BROKEN STOWAGE )

Broken Stowage : Prosentase ruang yang tidak terisi / terpakai oleh muatan karena bentuk / jenis muatan tersebut
Pengertian ruang hilang :

a. Ruang hilang, disebabkan karena kurang telitinya mengatur muatan, sehingga volume muatan sebesar X cuft, setelah dipadatkan menempati ruang yang lebih dari X cuft .

Misalnya :
1. Jumlah volume muatan peti = A cuft, (sebelum dipadatkan)
2. Jumlah volume ruang yang ditempati oleh muatan peti tersebut = B cuft.

Jadi Broken Stowage’nya = B – A x 100 %
                                           --------
                                                B

PERLINDUNGAN MUATAN SELAMA PELAYARAN

Awak Kapal ( Nakhoda dan ABK ) bertanggung jawab atas keselamatan muatan (baik mengenai jumlah maupun mutunya) sejak lepas dari sling muat hingga lepas dari sling bongkar (from sling to sling). Oleh karena itu khusus selama planarian, "Pihak kapal" harus selalu mengawasi dan menjaga muatan yang dibawanya. Penjagaan tersebut ditunjukkan terhadap kerusakan muatan yang disebabkan oleh :

  • - Pengaruh muatan lain
  • - Pengaruh perubahan cuaca;
  • - Penangasan sendiri;
  • - Terkena keringat kapal;
  • - Terkena keringat muatan sendiri atau muatan lain;
  • - Akibat bocornya muatan lai
  •  - Dll.